Zarejestruj się
Proszę wprowadzić poprawny email.
Użyj co najmniej sześciu znaków, w tym przynajmniej jedną cyfrę i jedną wielką literę.
Wprowadzone hasła nie zgadzają się.
Masz już konto w ATH ID? Zaloguj się
Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o produktach i usługach ATHENASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („ATH”), zaznacz poniższe zgody:
Wyrażam zgodę na dostarczanie mi przez ATH informacji o ofercie ATH dotyczącej własnych produktów i usług ATH, w tym informacji o promocjach, akcjach specjalnych, nowościach, w formie:
Administratorem danych osobowych jest "ATHENASOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, możesz się z nami skontaktować przez adres e-mail: rodo@ath.pl, telefonicznie pod numerem: (22) 594 05 66, (22) 614 34 22 lub pisemnie na nasz adres: ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych przez adres e-mail rodo@ath.pl.
Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.